Na O°echovce 513/43
162 00 Praha 6
Tel.: 233 320 001
E-mail: mercy@mercy.cz